Regulamentul Campaniei “Da Swipe la Vibe”

Perioada campaniei: 01.04-30.04.2021 


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Campania “DA SWIPE LA VIBE” denumita in continuare “Campanie” , este organizata de Henkel Romania S.R.L. (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, cod postal: 020325, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/2015, atribuit in data de 29.10.2015, avand codul unic de lnregistrare RO35182126, fax. 021/223 20 24.

Campania este derulata de Organizator prin intermediul agentiei S.C. GODMOTHER S.R.L., societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, in Str. Dragos Voda, nr 44, Bucuresti, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9233/19.11.1997, cod unic de inmatriculare CUI 9997589 atribut fiscal RO, Cont Bancar RO52BRDE426SV60658044450, deschis la B.R.D. / Suc. Tei, reprezentata legal prin Valentin Vacarus, numita in prezentul regulament „Agentia” sau „Imputernicit”. In cadrul acestei campanii, Agentia este raspunzatoare pentru: organizarea concursului, respectiv: dezvoltarea website-ului campaniei, contractare, coordonare si raportare campanie, contractare & validare notar, coordonare si validare extrageri, coordonare administrativ & financiar.

Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), reprezinta alegerea libera a fiecarui participant in parte, care, prin participare, isi va asuma integral prevederile prezentului Regulament

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei oricand pe durata desfasurarii acesteia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul simtetefantastic.ro cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfasurare, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament.

Scopul campaniei este acela de a promova marca si produsele cosmetice si de infrumusetare din gama Fa.


SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se desfasoara in perioada: 01.04.2021 ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 30.04.2021 ora 23.59.59 (ora Romaniei), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in toate magazinele fizice de pe întreg teritoriul României care comercializeaza produsele participante, precum şi in urmatoarele magazine online:  emag.roelefant.roaltex.romega-image.rocora.ro, carrefour.ro, denumite in continuare “magazine participante”.

Pentru a participa in cadrul Campaniei, persoanele interesate trebuie sa achizitioneze orice produs participant din gama Fa, cu exceptia Fa sapun solid, astfel cum rezulta din art. 5.1. de mai jos, doar din magazinele participante descrise mai sus si trebuie sa se inscrie doar in perioada de desfasurare a Campaniei, respectiv 01.04.2021, ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 30.04.2021, ora 23.59.59 (ora Romaniei). 

Inscrierea in Campanie se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului simtetefantastic.ro

Acelasi participant, definit prin acelasi numar de telefon, poate efectua maximum 5 inscrieri zilnice si maximum 10 inscrieri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.


SECTIUNEA 3 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Prezentul Regulament oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

in format electronic, prin accesarea site-ului simtetefantastic.ro

-          in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, cod postal: 020325;

in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Imputernicitului din Bucuresti, Str. Dragos Voda, nr 44, Sector 2, cod postal 030167;

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care vor prevala.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, sub conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate in prealabil catre public prin publicarea pe site-ulsimtetefantastic.ro. Actele aditionale vor fi disponibile in mod gratuit oricarei persoane interesate in aceleasi modalitati ca cele stipulate mai sus pentru Regulamentul Oficial.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani, impliniti pana la data inscrierii in Campanie, cetateni romani cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament.

Nu pot participa la aceasta Campanie:

-          Persoanele minore;

-          Angajatii Organizatorului si ai Imputernicitilor Organizatorului;

-          Angajatii oricaror companii implicate in Organizarea si desfasurarea Campaniei;

sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor anterior mentionate ;

persoanele juridice, întreprinderile familiale/individuale, persoanele fizice autorizate, precum si orice alte persoane fizice care actioneaza in numele unei entitati legale.


SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE

5.1 Toate persoanele, avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in Campanie, care in perioada desfasurarii acesteia achizitioneaza orice produs participant din gama Fa (cu exceptia Fa sapun solid), din orice magazin, enumerat in Sectiunea 2, care comercializeaza produsele mentionate, se pot inscrie in campanie prin completarea formularului de inscriere, pe pagina simtetefantastic.ro

Un Participant poate achizitiona mai multe produse participante din gamele mentionate, din orice magazin participant care comercializeaza aceste produse, in perioada campaniei si se poate inscrie de mai multe ori in Campanie (respectand prevederile Sectiunii 2 de mai sus ai ale art. 5.3. de mai jos) cu bonuri fiscale diferite, insa poate primi un singur premiu. Produsele achizitionate pe acelasi bon de catre un participant, in multiplu de 1 produs, nu dau dreptul mai multor inscrieri in baza aceluiasi bon.

Daca un Participant a fost selectat, prin extragerea la sorti, pentru mai multe premii, acestuia i se va aloca automat premiul care are o valoare mai mare.

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare achizitionarii produselor participante, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cum ar fi: inscrierea pe site-ul Campaniei, transmiterea documentelor pentru validare etc.).

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi si sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa aiba dreptul de participare conform regulamentului, sectiunea 4;
 2. Sa achizitioneze orice produs participant, pe acelasi bon fiscal, din orice magazin participant ce comercializeaza produsele participante, in perioada 1.04.2021, ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 30.04.2021, ora 23.59.59 (ora Romaniei);
 3. Sa inscrie numarul bonului fiscal, pe pagina simtetefantastic.ro, si sa il pastreze ca dovada achizitiei produselor participante, in perioada de desfasurare a Campaniei, respectiv 1.04.2021, ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 30.04.2021, ora 23.59.59 (ora Romaniei);
 4. Sa completeze formularul de inscriere, integral, cu urmatoarele date minime obligatorii:

 

-          Selectare categorie premii (#GoHappy, #GetSpiritual, #CatchDreams)

-          Nume;

-          Prenume;

-          Numar bon;

-          Data bon;

-          E-mail;

-          Telefon;

-          Retea magazine de achizitie;

-          Localitate achizitie;

-          Bifa Acord utilizare date cu caracter personal;

-          Bifa “Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei.”

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

5.2 Pentru fiecare inscriere,Participantul va primi un mesaj de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

(a)          Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 1 aprilie 2021, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

„Pregăteste-te să dai swipe la vibe! Campania va începe curând. Cumpără cel puțin un Produs FA (cu exceptia sapunurilor solide), înscrie-te până pe 30 aprilie 2021, ora 23:59:59 și poți câștiga premiul potrivit pentru vibe-ul tău.”

(b) Pentru fiecare inscriere corecta a unui numar de bon fiscal in perioada 01.04.2021, ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 30.04.2021, ora 23.59.59 (ora Romaniei), Participantul va primi urmatorul mesaj:

“Felicitări, ești înscris în Campania “DA SWIPE LA VIBE!”

Schimbă-ți starea de spirit câștigând super premii! Înscrie în continuare bonuri fiscale și păstreaza-le pentru validare.”

(c) Daca un numar de bon fiscal este incorect inscris in perioada 01.04.2021, ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 30.04.2021, ora 23.59.59 (ora Romaniei), Participantul va primi urmatorul mesaj:

“Oops, ceva nu e bine! Înscrierea ta este invalidă. Te rugăm să mai încerci și să verifici datele cu atenție.”

 (d) Daca un numar de bon fiscal este inscris de mai multe ori, in aceeasi data si folosind aceleasi date personale, participantul va primi urmatorul mesaj:

Ai înscris deja acest bon fiscal. Încearcă din nou cu alt bon. Te așteaptă premii pe starea ta!”

(e) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:

„Ne pare rău! Înscrierile în Campania “DĂ SWIPE LA VIBE” s-au încheiat pe 30 aprilie 2021, ora 23:59:59 (ora României). Îți mulțumim pentru interesul acordat și te așteptăm să participi la urmatoarele Campanii!”

(h) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 6-lea numar de bon fiscal intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 5 inscrieri:

“Ai epuizat numărul de înscrieri admise pe zi (5 înscrieri). Poți folosi din nou acest bon fiscal începând de mâine.”

5.3.Un Participant poate inscrie in concurs maximum 5 (cinci) numere de bonuri fiscale diferite intr-o zi calendaristica si maximum 10 (zece) bonuri fiscale pe toata durata de desfasurare a Campaniei. Orice alta inscriere efectuata dupa primele 5 (cinci) intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmisa ulterior, in perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele inscrieri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

5.4. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

(1)          Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei;

(2)          Daca Participantii transmit numere de bonuri fiscale care sunt fie eronate, fie transmise prin modalitati de potentiale fraudari conform prevederilor art.5.4 par. (5), fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;

(3)          Daca Participantii indica in formularul online de pe site-ul simtetefantastic.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila de pe teritoriul Romaniei.

(4)          Daca, din motivele mentionate mai sus, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii numarului de bon fiscal.

(5)          Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda cum ar fi, nelimitativ: utilizarea de date personale sau numere de telefon apartinand altor persoane decat Participantul, introducerea de numere de bon fiscal prin alterarea suportului sau multiple aleatoriu, fara a detine bonurile fiscale in original care sa dovedeasca achizitia produselor participante valide si nealterate sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator,ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

5.6. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie:

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1)      Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)      Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei, respectand conditiile prezentului regulament, pentru castigarea premiilor.

(3)      Participantul se va putea inscrie in campanie prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bonuri fiscale ce atesta achizitia a minimum un Produs Participant, pe acelasi bon fiscal, in perioada Campaniei.

Participantii sunt obligati sa pastreze bonul fiscal inscris in cadrul Campaniei, ca dovada a achizitiei produselor participante. Numarul bonului fiscal trebuie sa fie inscris in perioada Campaniei, respectiv 01.04.2021, ora 00.00.00 (ora Romaniei) – 30.04.2021, ora 23.59.59 (ora Romaniei).

Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau alte probleme independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.


SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE

6.1. Produsele participante in cadrul Campaniei sunt toate produsele din gama Fa (cu exceptia Fa sapun solid).


SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

7.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorti, conform mecanismului descris la sectiunea 7.2 de mai jos, urmatoarele premii:

 

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitara maxima

Valoare totala maxima

LEI CU TVA

LEI CU TVA

Go Pro Hero 7 kit

#GoHappy

1

1 706

1 706

Voucher pentru un corner zen valabil in reteaua de magazine JYSK

#GetSpiritual

1

1 500

1 500

Catch Dreams Kit (patura cu greutati, masca pentru somn and dream catcher)

#CatchDreams

1

975

975

 

Valoarea totala a premiilor acordate este de 4 181 LEI (TVA inclus).

Un Participant are dreptul de a castiga 1 (un) singur premiu pe toata durata de desfasurare a Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri efectuate. In cazul in care un participant este extras catigator al doua sau mai multe premii, i se va atribui premiul cu valoarea cea mai mare.

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte/servicii a premiilor, cu exceptia premiului constand in bani, si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

Descriere premii:

 1. Premiul ce consta Go Pro Hero 7 kit, in valoare de 1 706 RON, cuprinde:
 1. Premiul ce consta in Voucher pentru un corner zen are valoarea de 1 500 RON si va fi acordat sub forma unui voucher valabil in reteaua de magazine JYSK.
 1. Premiul ce constaCatch Dreams Kit, in valoare de 975 RON,cuprinde:

7.2 Acordarea premiilor:

7.2.1. Premiile campaniei descrise in sectiunea 7.1. vor fi acordate participantilor ce indeplinesc conditiile de participare conform prezentului regulament. Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti.

Se vor organiza la finalul campaniei trei trageri la sorti, cate una pentru fiecare categorie de premii, in data de 05.05.2021. In cadrul fiecareia se va desemna cate un castigator, dupa cum urmeaza:

-       Tragere la sorti pentru categoria #GoHappy: 1 castigator pentru premiul constand in Go Pro Hero 7 kit; In targerea la sorti pentru acest tip de premiu vor intra toate inscrierile valide efecuate in perioada de desfasurare a Campaniei, realizate pentru categoria #GoHappy accesand, prin intermediul formularului de inscriere, sectiunea dedicata acesteia.

-       Tragere la sorti pentru categoria #GetSpiritual: 1 castigator pentru premiul constand inVoucher pentru un corner zen; In targerea la sorti pentru acest tip de premiu vor intra toate inscrierile valide efecuate in perioada de desfasurare a Campaniei, realizate pentru categoria #GetSpiritual accesand, prin intermediul formularului de inscriere, sectiunea dedicata acesteia.

-       Tragere la sorti pentru categoria #CatchDreams: 1 castigator pentru premiul constand inCatch Dreams Kit; In targerea la sorti pentru acest tip de premiu vor intra toate inscrierile valide efecuate in perioada de desfasurare a Campaniei, realizate pentru categoria #CatchDreams accesand, prin intermediul formularului de inscriere, sectiunea dedicata acesteia.

De asemenea, se vor extrage si cate 5 (cinci) rezerve aferente fiecarui castigator in parte.

Tragerile la sorti se vor efectua electronic cu ajutorul website-ului www.random.org, in prezenta unui Notar Public. Ordinea extragerilor va fi: extragere categoria #GoHappy (cu 1 castigator si 5 rezerve aferente premiului din aceasta categorie), extragere categoria #GetSpiritual (cu 1 castigator si 5 rezerve aferente premiului din aceasta categorie), extragere categoria #CatchDreams (cu 1 castigator si 5 rezerve aferente premiului din aceasta categorie). Acestea vor avea loc la finalul campaniei, nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de inscriere.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.


SECTIUNEA 8. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

8.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Pana la validare, conform prevederilor prezentului Regulament, fiecare castigator extras prin tragerea la sorti va fi considerat drept „potential castigator”.

Organizatorul poate solicita ca participantul sa faca dovada tuturor bonurilor inscrise in campanie.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al unui premiu in cadrul Campaniei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

-   Participantul are dreptul de a se inscrie in Campanie, potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus;

-   Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 4 de mai sus;

-   Participantul va asigura integritatea bonului fiscal ce atesta achizitia Produselor Participante, fiind in mod expres prevazut ca alterarea, deteriorarea in orice mod, precum si pierderea va conduce la invalidarea castigatorului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.

8.2. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prinapel telefonicla numarul de telefon mobil indicat la inscrierea in campanie pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a fi validati drept castigatori si pentru a intra in posesia premiului Participantii trebuie, in mod cumulativ:

-   sa poata fi contactati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori (respectiv data tragerii la sorti) de 3 (trei) contactari telefonice in zile diferite; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea castigatorilor si contactarea acestora; in cazul in care un Participant nu raspunde la niciunul din cele 3 (trei) apeluri, acesta va fi declarat invalidat si se va trece la rezerve in ordinea desemnarii lor.

-   in momentul contactarii acestora, Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, data nasterii, adresa de livrare a premiului, CONT IBAN(pentru castigatorii premeiilor constand in bani);

-   sa faca dovada achizitiei produselor prin prezentarea copiei bonului fiscal inscris in campanie; Pentru validare, bonul fiscal trimis trebuie aiba aceleasi date ca cele comunicate la inscrierea in campanie (e.g. numar, data, magazin emitent, localitate).

-   sa trimita prin modalitatea comunicata in momentul contactarii, urmatoarele documente: Codul Numeric personal pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse Organizatorului de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor pe veniturile câştigate din premiile care depasesc valoarea de 600 lei/premiu.

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In cazul in care castigatorul nu este validat, iar ulterior niciuna dintre cele 5 (cinci) rezerve nominalizate pentru premiul respectiv nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

Anuntarea castigatorilor validati si a premiilor castigate se va realiza prin publicarea pe site-ul simtetefantastic.ro in termen de 30 (treizeci)de zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigurilor,, dar nu mai tarziu de date de 30 iunie 2021.

2. Intrarea in posesia premiilor

Premiul constand in Go Pro Hero 7 kitva fi expediat castigatorului la adresa indicata de catre acesta, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 (zece) de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor si premiile castigate au fost comunicate catre public pe site-ulsimtetefantastic.ro, (sectiunea “Castigatori”).

Premiul constand in Voucher pentru un corner zen, respectiv voucher in valoare de 1500 RON valabil in reteaua de magazine JYSK va fi expediat castigatorului in format fizic la adresa indicata de acesta, pe cheltuiala organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 (zece) de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor si premiile castigate au fost comunicate catre public pe site-ulsimtetefantastic.ro, (sectiunea “Castigatori”).

Premiul constand in Catch Dreams Kit va fi expediat castigatorului la adresa indicata de catre acesta, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 (zece) de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor si premiile castigate au fost comunicate catre public pe site-ulsimtetefantastic.ro, (sectiunea “Castigatori”).

Predarea premiilor se va face pe baza semnarii unui proces verbal de predare – primire a premiului.Semnarea procesului-verbal echivaleaza cu acceptarea neechivoca a premiului si cu descarcarea Organizatorului de obligatia de acordarea a acestuia.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire/ semnarii confirmarii de primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.


SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul din venituri rezultat din castiguri / loterii publicitare.


SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor din cadrul Campaniei:

–         Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre potentialii castigatori;

–         Neprimirea documentelor necesare validarii conform solicitarii telefonice;

–         Deteriorarea sau pierderea bonului fiscal care atesta achizitia de produse participante.

–         Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului;

–         Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator;

–         Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta;

–         Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament;

–         Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere (e.g. raspunderea pentru produsele Henkel);

–         Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului;

–         Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

–         Calitatea premiilor (vicii ascunse), castigatorul va beneficia de toate drepturile in baza certificatului de garantie/declaratiei de conformitate a premiului, dupa caz;

–         Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului sau de a beneficia de premiul respectiv, din motive ce nu depind de Organizator, Henkel.

–         Orice fel de incident/accident/disconfort/dauna/prejudicu/vatamare pe care le-ar putea suporta sau la care ar putea fi parte vreunul dintre castigatorii premiului si/sau persoanele care il insotesc.

–         Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile/vatamarile/daunele suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat, cu exceptia raspunderii care poate fi angajata conform legii aplicabile referitoare la protectia consumatorilor pentru premiile constand in produse Henkel.

–         Imposibilitatea unui câștigător de a beneficia de premiu din motive ce nu țin de Organizator.


SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin prezentul Regulament, Organizatorul  se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului regulament.


SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 


SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de 10 zile de la afisarea listei de castigatori pe site-ul campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.


SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Oficial al Campaniei, precum si eventualele sale acte aditionale modificatoare sunt puse la dispozitie si sunt disponibile in mod gratuit oricarui participant gasindu-se afisate pe site-ul simtetefantastic.ro

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 


ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

“DA SWIPE LA VIBE” (“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Henkel Romania S.R.L. cu sediul in Str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, cod postal: 020325, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/2015, atribuit in data de 29.10.2015 cod unic de lnregistrare RO35182126, fax. 021/223 20 24, (denumita in continuare "Operatorul").

prin intermediul S.C. GODMOTHER S.R.L., societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, in Str. Dragos Voda, nr 44, Bucuresti, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9233/19.11.1997, cod unic de inmatriculare CUI 9997589 atribut fiscal RO, Cont Bancar RO52BRDE426SV60658044450, deschis la B.R.D. / Suc. Tei, reprezentata legal prin Valentin Vacarus, denumita in continuare „Imputernicit”.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Henkel Romania S.R.L., adresa: Str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, Sector 2, Bucuresti, fax. 021/223 20 24, cod postal: 020325, telefon: +40212032600, henkel.ro@henkel.com .

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)                 Nume si prenume;

(ii)               Data nasterii;

(iii)             Adresa de livrare;

(iv)             Numar de telefon;

(v)               Adresa de e-mail;

(vi)             Cont IBAN (in cazul premiilor in bani);

(vii)           CNP, Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare

 

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i)                organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)               desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii)             atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;

(iv)             inregistrarii si solutionarii eventualelor reclamatii, in conditiile prezentului Regulament

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in scopul executarii contractului si/ sau al interesului legitim, cat si pentru indeplinirea obligatiilor legale a Organizatorului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Inscrierea participantului in campanie implica prelucrarea a datelor cu caracter personal .

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operatorul Henkel Romania S.R.L. prin imputernicit S.C. GODMOTHER S.R.L.; vor fi dezvaluite catre autoritatile statului, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi transferate.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori, exceptand cele 15 rezerve oficiale, vor fi stocate de catre Imputerniciti timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale participantilor rezerve vor fi stocate timp de 90 de zile de la incetarea campaniei.

Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi stocate, conform prevederilor legale aplicabile in materie  financiar-contabile, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, respectiv 60de zile/90 de zile Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii identice.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i)                  dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, datele urmand a fi sterse in conformitate cu cerinta persoanei vizate si cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

(ii)                dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)               dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)               dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)                dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)               dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii)             dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)           dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.Orice persoana vizata are dreptul sa inainteze plangeri catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, www.dataprotection.ro), in cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost incalcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrarii ilicite a datelor cu caracter personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare (electronica) a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior fie la adresa de e-mail concurs@godmother.ro, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa: Str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, Sector 2, Bucuresti sau la henkel.ro@henkel.com.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor sai obligatii identice. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale imputernicite si implicate in organizarea prezentei Campanii, , in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului in conditiile referite mai sus.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile legale aplicablie, respectiv Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.